|teoksil|Eesti kindlusarhitektuuri keskus|Tallinna kindluse projekti uusväljaande üllitamine|

Projekt ”Jacob Eduard de Witte 1792. aastal kavandatud Tallinna kindluse projekti kommenteeritud uusväljaande üllitamine”

Castellum avastas prantsuskeelne 1792. aasta Tallinna kindlustuste plaani 2004. aastal Tartus asuvast Eesti Ajalooarhiivist. Tegu on seni teadaolevalt suurima Tallinna kindlustamise kavaga – teised teadaolevad projektid on umbes poole väiksema mahuga.
Projekti autor on Amsterdamis sündinud, kuid hiljem Vene teenistusse astunud Jacob Eduard de Witte, kes projekti koostamise aegu teenis Riias ning hiljem elu lõpuni Peterburis. Projekti pole ilmselt ellu viidud.
Kindluse projekt on säilinud heas seisukorras, puudub ainult üks leht. Projekt käsitleb peamiselt Tallinna ja eriti uut sõjasadamat, pisut on puudutatud ka Paldiskit.
Castellumil on kavas Witte projekt kommentaaride ja uurimuslike artiklitega varustatult publitseerida. Eriti kenad näevad välja projekti suureformaadilised ja peenelt välja töötatud joonised.


|tagasi|
 
 
MTÜ CASTELLUM
Nõmme tee 28
13426 Tallinn
e-mail: castellum@castellum.ee
telefon: + 372 58 055 100