Programm „Eesti kindlusarhitektuuri keskus

Kindlusarhitektuuri pärandi uurimise, selle parema tutvustamise ja ühisesse keskkonda integreerimise edendamiseks on vajalik ellu kutsuda kindlusarhitektuuri keskus. Keskuse eesmärk on kindlusarhitektuuri erinevate aspektidega tegelevate isikute ja institutsioonide ühendamine, teabe vahendamine ning rahvusvahelise suhtluse hoogustamine ning konkreetsete ühisprojektide elluviimine.

 

Programm “Eesti kindlusehitised

Eesti kindlusarhitektuur kannab endas erinevate ajastute pärandit. Meieni on säilinud muinasaja muldkindlustused, Saksa ordu ja piiskoppide aja, taanlaste ja sakslaste kivist linnused, Rootsi aja bastionid ja Vene tsaaririigi aegsed kindlustused, 20. sajandi suurte sõdade aegsed rajatised, tinglikult maalinnast maa-aluse raketibaasini. See ulatuslik pärand ootab uurimist ja teadvustamist.


|tagasi|
 
 
MTÜ CASTELLUM
Nõmme tee 28
13426 Tallinn
e-mail: castellum@castellum.ee
telefon: + 372 58 055 100