|H. Gustavson|Tööd|

Heino Gustavson

sündinud 23.01.1923 Tallinnas, surnud 27.02.2005 Tallinnas

1941 – lõpetas Tallinna 5. Gümnaasiumi
1942 – asus õppima Tartu Ülikooli arstiteaduskonda
1943 – mobiliseeriti Saksa relvajõududesse (allohvitserikool Lauenburgis; ohvitserikool Bad Tölzis; arstiõpingud Giesseni Ülikooli juures)
1944 – tagasi Eestisse; põgenemine Rootsi ebaõnnestus
1945 – teisel põgemiskatsel Rootsi vahistati Nõukogude võimude poolt; mõisteti 8 aastat laagrit (oli algul Eestis, hiljem Venemaal Magadani oblastis)
1953 – tagasi Eestisse; astus Tallinna Meditsiinikooli
1955 – lõpetas Tallinna Meditsiinikooli ja töötas velskri erialal
1968 – ENSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium, toiduainete tööstuse ajaloo uurija
1974 – lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli germaani-romaani filoloogia eriala kaugõppes; diplomitöö “Die deutsche Gutsnahmen in den ehemaligen Kreisen Harrien und Jerwen”
1983 – kaitses ENSV TA juures kandidaadiväitekirja “ Tallinna meditsiiniajalugu 13. sajandist kuni 1917. a”, ajalookandidaat
1992-93 – töötas Eesti Tervishoiu Arenduskeskuses vanemspetsialistina; teema – “Eesti apteekide ajalugu kuni 1917. aastani”
1995 – Doctor Philosophiae

Autasud:

1995 – Tallinna teenetemärk nr 1
2001 – Eesti Punase Risti IV klassi orden

Tööd: raamatute, käsikirjade ja artiklite bibliograafia

 
 
MTÜ CASTELLUM
Nõmme tee 28
13426 Tallinn
e-mail: castellum@castellum.ee
telefon: + 372 58 055 100